Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Hobart viện công nghệ hàn công bố các khóa học mới: Nâng cao kế hoạch đọc
Mar 12, 2016

Hobart viện dĩ Hàn công nghệ công bố mới: nâng cao Blueprint đọc trong đáp ứng cho nhu cầu từ ngành công nghiệp, các Hobart Viện Hàn bách đã chỉ cần thêm một khóa học nâng cao Blueprint đọc mới để kết hợp cấu trúc và ống hàn chương trình và cấu trúc chương trình hàn. Khóa học này cũng là mở cửa cho các chuyên gia ngành công nghiệp muốn mở rộng kiến thức kế hoạch của họ.

Các khóa học nâng cao đọc sách kế hoạch chi tiết được thiết kế để tăng cường các sinh viên kiến thức và khả năng bước vào ngành công nghiệp Hàn. Sau khi hoàn thành khóa học này, học sinh cần phải có kiến thức về các thủ tục thiết kế và giải thích bản thiết kế và bản vẽ tặng và áp dụng các thông tin này, việc sử dụng các dụng cụ trong bố trí và lắp ráp, đo lường có một sự hiểu biết cơ bản của mã số, tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật và cũng có thể phải nhận thức được trách nhiệm của một thợ hàn trong kiểm soát chất lượng.