Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Nghiên cứu thị trường năm 2015-2019 nguyên vật liệu hàn toàn cầu và thị trường
Mar 11, 2016

Thị trường vật tư tiêu hao Hàn toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng bình quân hàng năm của 5,5% về doanh thu trong giai đoạn 2015-2019.

Hàn là quá trình gia nhập tương tự như kim loại với nhau. Đây là một trong những phương pháp làm cho khớp cao sức mạnh của hai hay nhiều bộ phận khác nhau.

Xu hướng quan trọng để làm theo trong thời gian này sẽ là các công nghệ mới đang được phát triển trong ngành công nghiệp, đặc biệt là những thiết kế để hàn kim loại dày khớp. Ngoài ra, ngành công nghiệp là việc chấp nhận tự động hóa ở các giai đoạn khác nhau ở Hàn, và chúng ta thấy trước sự phát triển của phần mềm tự động hóa và robot như xu hướng khả thi sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp trong giai đoạn dự báo.

Theo báo cáo, một trong các trình điều khiển chính trong thị trường hàng tiêu dùng toàn cầu Hàn thị này là sự đột biến trong hoạt động xây dựng trên toàn cầu.

Hơn nữa, báo cáo quốc gia chậm áp dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, đặt ra một thách thức cho thị trường.