Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Tổng quan về mặt bích máy hàn tự động
Feb 22, 2016

Mặt bích máy hàn tự động bằng PLC điều khiển, hiệu quả cao Hàn, vận hành không cần phải biết làm thế nào để hàn công nghệ cũng có thể được hoàn hảo cho ống bích hàn sản phẩm. Hiệu quả cao Hàn, hàn chất lượng, một mặt bích hàn máy hàn sản lượng tương đương với 3 người hướng dẫn sản xuất và ổn định hàn chất lượng, không ảnh hưởng bởi những cảm xúc nhân tạo và chất lượng kỹ thuật. Tất cả các điều khiển bằng PLC, màn hình cảm ứng, bạn có thể thiết lập các máy hàn và dữ liệu có liên quan có thể được lưu trong hệ thống, thời gian tiếp theo bạn chỉ gọi khi máy hàn là cùng một loại sản phẩm dữ liệu trong máy tính, không cần phải nhập lại.

Sản phẩm áp dụng: lớn ống bích, rèn thép Van, quả bóng nhỏ, nhỏ t-mặt bích, khuỷu tay bích, ô tô chuyển đổi xúc tác, Hồ chứa nước máy tự động, cháy bình chữa cháy, vv.