Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Hàn an toàn hoạt động tự động yêu cầu
Feb 22, 2016

Hàn tai nạn: 1, nổ; 2, hỏa hoạn; 3, sốc điện; 4 5, ngộ độc cấp tính, đốt nóng; 6, té ngã từ độ cao; 7, các đối tượng để chống lại; 8, chết đuối hoạt động dưới nước Hàn; 9, nghẹt thở khi làm việc trong giới hạn gian.

Hoạt động an ninh cần lưu ý: 1, thiết bị và máy móc cho hoạt động an toàn đòi hỏi 2, yêu cầu an toàn xây dựng trang web và làm việc môi trường; 3, các yêu cầu bảo mật trang web; 4, sự vận hành an toàn của yêu cầu hàn khác nhau; 5, các đối tượng khác nhau Hàn yêu cầu đối với hoạt động an toàn.